Archief voor juni, 2009

Clubkampioenschappen en uitstapje

De komende tijd staan er weer een aantal activiteiten op stapel voor de jeugdleden.

Clubkampioenschappen
Het eerste is de clubkampioenschappen dat op zaterdag 18 juli plaatsvindt. We beginnen gewoon om 10 uur en de dag zal tot een uur of 15.00 duren. Dit is tevens de laatste dag van het seizoen. We gaan er natuurlijk vanuit dat iedereen aanwezig is om om die felbegeerde finaleplaats te spelen.

Uitstapje
Het tweede is het uitstapje. Dit zal niet dit seizoen meer plaatsvinden, omdat het niet mogelijk was een geschikte datum te vinden. Daarom wordt dit verplaatst naar het begin van het nieuwe seizoen en wel naar zondag 13 september. Wat we deze dag gaan doen blijft nog een groot geheim.

Dubbelcompetitie jeugd

De komende weken zal er een interne jeugdcompetitie gespeeld worden. Dit betekend dat er gedurende elke training 2 of 3 wedstrijden plaatsvinden. Als je ingedeeld bent voor een wedstrijd, zorg er dan voor dat je aanwezig bent of meld je tijdig af zodat het schema aangepast kan worden.

Kijk in dit document (PDF of Excel) voor de tussenstanden en het speelschema (laatste update: 20-6-2009).

Dit zijn de teams:
1. Lau – Loek
2. Corné – Shainitza
3. Arno – Ramón
4. Tristan – Sanne
5. Britt – Job
6. Joris – Tessa
7. Matthijs – Hanneke
8. Caspar – Laura
9. Bart – Sophie
10. Chantal – Mitchel
11. Kevin – Maud

Algemene ledenvergadering

Donderdag 9 juli zal de jaarlijkse ledenvergadering plaatsvinden. De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in “’t Baekske”. Natuurlijk zijn ook jeugdleden of hun ouders welkom.

Onderstaand de agenda voor deze avond.

1  Opening voorzitter
2  Verslag vorige ledenvergadering
3  Inkomende/uitgaande post
4  Financieel verslag penningmeester
– Verslag kascontrolecommissie
– Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
5  Actiepunten vorige vergadering/nieuwe actiepunten
6  Voorstel tot wijziging huishoudelijk reglement (guldenbedragen naar euro’s)
7  Voorstel tot wijziging “regeling verlenen attenties bij ziekte enz”
8  Activiteiten
9  Jeugdzaken
10 Rondvraag/mededelingen

Iedereen zal tevens nog persoonlijk schriftelijk bericht krijgen.