Archief voor juni, 2015

Algemene ledenvergadering

Aanstaande donderdag 2 juli vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. De vergadering vindt plaats in eetcafé “De Mert” en begint om 19.30 uur.

We hopen dat veel leden belangstelling zullen hebben voor deze avond. Natuurlijk zijn ook jeugdleden en/of hun ouders welkom. Bij verhindering dient men zich af te melden bij het secretariaat.

Onderstaand de agenda voor deze avond:

 1. Opening voorzitter
 2. Verslag vorige ledenvergadering (3-7-2014)
 3. Inkomende/uitgaande post
 4. Financieel verslag penningmeester
  • Verslag kascontrolecommissie
  • Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Actiepunten vorige vergadering/nieuwe actiepunten
 7. Activiteiten
 8. Jeugdzaken
 9. Rondvraag/mededelingen