Archief van ‘Algemeen’

Nieuw tenue voor jeugdteam

Ons jeugdteam is in het nieuw gestoken. Staan ze er niet netjes op? Veel succes in het nieuwe tenue!

jeugdteam_2016_klein

Algemene ledenvergadering

Aanstaande donderdag 2 juli vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. De vergadering vindt plaats in eetcafé “De Mert” en begint om 19.30 uur.

We hopen dat veel leden belangstelling zullen hebben voor deze avond. Natuurlijk zijn ook jeugdleden en/of hun ouders welkom. Bij verhindering dient men zich af te melden bij het secretariaat.

Onderstaand de agenda voor deze avond:

 1. Opening voorzitter
 2. Verslag vorige ledenvergadering (3-7-2014)
 3. Inkomende/uitgaande post
 4. Financieel verslag penningmeester
  • Verslag kascontrolecommissie
  • Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Actiepunten vorige vergadering/nieuwe actiepunten
 7. Activiteiten
 8. Jeugdzaken
 9. Rondvraag/mededelingen

Badmintonclub Dynamo zoekt trainer

Wij zijn voor het nieuwe badmintonseizoen 2015-2016 (start: 5 september 2015) op zoek naar één of twee nieuwe jeugdtrainer(s). We roepen alle trainers die bekend zijn met onze vereniging en/of na het lezen van deze vacature enthousiast zijn (geworden) om training te geven, op om met ons contact op te nemen.

Badmintonvereniging Dynamo is een leuke en gezellige badmintonvereniging met ongeveer 70 leden waar zowel recreatief als op competitieniveau met veel plezier wordt gespeeld. De jeugdafdeling omvat ongeveer 20 leden. De jeugdtrainingen worden momenteel gegeven op zaterdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur. Dit jaar hebben we één team in de jeugdcompetitie. De trainingen vinden plaats in Sportcentrum Swalmen in Swalmen. Op dezelfde locatie worden op zondag de competitiewedstrijden gespeeld.

Van de jeugdtrainer verwachten we enthousiasme en inzet om de jeugd spelenderwijs en serieus verder te brengen in de badmintonsport. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris: Dennis van Houts, 0475-503609 of.

Week van het Badminton: neem je vrienden mee!

1a. Logo wvhb2014Wij doen mee met de Week van het Badminton van 15 september tot  en met 21 september en organiseren op 19 september een open speelavond en op 20 september een open jeugdtraining. Spoor familie, vrienden, buren en kennissen aan om ook te komen en kennis te maken met de badmintonsport!

De Week van het Badminton is een initiatief van Badminton Nederland en de week waarin alle badmintonverenigingen in het land open dagen organiseren. Ook onze vereniging zet de deuren van de sporthal open om een grote groep mensen te laten kennismaken met badminton.

Doe ook mee en nodig je vrienden uit
“Wij vragen jou om je vrienden, familieleden, buren en kennissen die nog niet badmintonnen uit te nodigen om tijdens onze speelavond op 19 september of de jeugdtraining op 20 september de baan op te gaan. En kom dan vooral samen naar de sporthal!”.

Alles over de Week van het Badminton is te vinden op www.weekvanhetbadminton.nl en www.twitter.com/badm_nederland.

BC Dynamo loopt mee voor hoop!

Samenloop voor HoopWij, als badmintonclub BC Dynamo uit Swalmen, lopen voor de 3e keer mee aan dit fantastische evenement. Dit jaar zelfs met een kinderteam!

De komende tijd zullen we aandacht vragen voor onze acties en we hopen dat u ons allen enthousiast wil steunen zodat ook in Roermond het Toon Hermans Huis kan openen.

Wilt u meer weten over BC Dynamo, kunt u ons volgen via facebook: www.facebook.com/SamenloopBCDynamo.

En wilt u ons financieel ondersteunen: NL90RABO0150349211 t.n.v. BC Dynamo onder vermelding van SLvH 2014.