Notulen ledenvergadering

Donderdag 9 juli vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Notulen zijn hier na te lezen, zodat ook leden die niet aanwezig waren op de hoogte kunnen zijn.