Vergadering 24 oktober

Tot nu heeft Ingrid het voorzitterschap tijdelijk op zich genomen. Het bestuur wil graag een vaste voorzitter aanstellen en zij draagt daarvoor Ton Rutten aan. Over het voorzitterschap dient echter schriftelijk gestemd te worden door de leden.

Dit willen wij dan ook doen op vrijdag 24 oktober. We zullen dan om 19.45 uur samenkomen in de sporthal waar wij alvorens te gaan badmintonnen een korte vergadering zullen beleggen.

Wil je jezelf of iemand anders aandragen voor de voorzittersfunctie dan kan dat bij het secretariaat tot 24 uur voor aanvang van de vergadering.